Szkoła Pływacka powstała z myślą o tych, którzy chcą nauczyć się pływać oraz doskonalić technikę pływania.

Na naszych zajęciach zapewniamy dzieciom atmosferę, która sprzyja osiąganiu zamierzonych celów, pokonywaniu własnych słabości i dążeniu do osiągnięcia sukcesu - jakim jest pływanie. Wierzymy, że umiejętność pływania jest drogą do budowania pewności siebie, samodyscypliny i odwagi w życiu. W naszej szkole każda lekcja pływania jest świetną przygodą. Wierzymy, że wczesny pozytywny kontakt z wodą na naszych lekcjach prowadzi do przyjemności i radości w obcowaniu z wodą w późniejszym życiu. Uczymy nasze dzieci kochać wodę nie zapominając o respekcie wobec niej. Staramy się tak prowadzić lekcje, dobierać ćwiczenia i zabawy, aby zdobywanie nowych umiejętności było przyjemnością. Wykorzystanie zabawy, twórczego samodzielnego myślenia doprowadza do celu naszych lekcji. Przygoda na fali pozwala dzieciom pokonywać własne słabości, obserwować własne postępy, nie ścigać się z innymi w zdobywaniu nowych umiejętności, zatem każdy może cieszyć się swoim sukcesem.

Dzieci uczą się najlepiej wtedy kiedy wiedzą że nauczyciel troszczy się o nie. Dziecko, które czuje się bezpiecznie uczy się najefektywniej. WZBUDZENIE ZAINTERESOWANIA DZIECKA Na naszych zajęciach wykorzystujemy szeroką gamę zabawek i przyborów, które na pewno spodobają się i zainteresują twoje dziecko. Każdy uczy się w swoim tempie, dlatego staramy się dopasować sposób prowadzenia lekcji do indywidualnych predyspozycji ucznia.

NASZ PROGRAM JEST SKUTECZNY I ZABAWNY Nauka w naszej szkole jest łatwa i przyjemna. Doświadczona kadra, ciekawe lekcje, różnorodność sprzętu sprawiają łatwo przyswajalną kombinację. Na równi z przyjemnością obcowania z wodą, zdobywania nowych umiejętności uczymy odpowiedzialności za siebie i innych. Każde dziecko uczy się bycia bezpiecznym w wodzie i wokół wody.

Serdecznie zapraszam!
Łukasz Michalski

hosting i realizacja: Centercomp.pl